Formulier zakelijk belegger

Hoeveel kan ik lenen?

Vul hier je huurinkomsten in:

Inkomsten per:

Vul hier de waarde van het onderpand in:

Waarom een formulier zakelijk belegger?

Als u bij De Nederlandse een hypotheek wilt afsluiten, is het belangrijk dat u zich kunt kwalificeren als zakelijk belegger. Wij verstrekken uitsluitend financieringen aan zakelijk beleggers, een professional, en niet aan consumenten. Wij zijn dan ook verplicht om vast te stellen dat u een zakelijk belegger bent. Om het professionele karakter vast te stellen, stellen we u een aantal verdiepings- en kennisvragen. Met deze vragenlijst toetsen wij of u bekend bent met de gebruikelijke begrippen en informatie in het kader van commerciële verhuur van vastgoed en het helpt ons vast te stellen of u de lening met een zakelijk doel aangaat. Deze vragenlijst dient u met een positief resultaat af te ronden.

Zo werkt de toets
Onderstaand staan 6 kennisvragen die allemaal juist beantwoorden dienen te worden, de toets duurt 5 tot 10 minuten en u krijgt direct de uitslag van de toets. U heeft maximaal 2 pogingen om alle vragen juist te beantwoorden. Als u de vragen juist heeft beantwoord ontvangt u een PDF. Deze kunt u ondertekenen en kan uw adviseur getekend uploaden bij de benodigde documenten voor uw hypotheekaanvraag.

Onderstaande vragenlijst dient door iedere aanvrager afzonderlijk te worden ingevuld.

  • 3. Exploitatielasten: Geef voor de volgende kostenposten aan of deze voor rekening van de huurder of voor rekening van de eigenaar komen: Deze vraag dient in algemene zin beantwoord te worden en niet gerelateerd aan jouw persoonlijke situatie.


Hoeveel kan ik lenen?

Vul hier je huurinkomsten in:

Inkomsten per:

Vul hier de waarde van het onderpand in: