Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen. Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem gerust contact met ons op dan
helpen we graag.

Hoeveel kan ik lenen?

Vul hier uw huurinkomsten in:

Inkomsten per:

Vul hier de waarde van het onderpand in:

Aanvrager

 • Heeft mijn (box 1) inkomen invloed op de aanvraag van de verhuurhypotheek?

  Inkomen uit een dienstverband heeft geen invloed op het verkrijgen van een financiering bij De Nederlandse. De Nederlandse beoordeelt de betaalbaarheid van uw hypotheek onder andere op basis van de huurinkomsten ten opzichte van de rente en aflossing.

 • Met hoeveel kredietnemers kan ik een aanvraag doen?

  Een aanvraag voor een hypotheeklening kan door maximaal vijf aanvragers worden gedaan, die allemaal 100% aansprakelijk zijn voor de lening. De aanvrager van een hypotheek bij De Nederlandse kan een natuurlijk persoon of een zakelijke entiteit zijn.

 • Kan ik de financiering rechtstreeks bij De Nederlandse aanvragen?

  Het is niet toegestaan om uw financiering rechtstreeks bij De Nederlandse aan te vragen. Op onze pagina zoek adviseur kunt u een adviseur kiezen die u helpt met de aanvraag.

Algemene voorwaarden

 • Waar zijn jullie algemene voorwaarden te downloaden?

  Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. Hebt u toch nog een vraag? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 030 30 70 550 of per email info@de-nederlandse.nl

Betalen & aflossen

 • Wanneer wordt de maandtermijn afgeschreven?

  De Nederlandse incasseert maandelijks de verschuldigde rente en aflossing. De incasso vindt plaats op dezelfde dag dat wij de gelden overmaken naar de notaris om te passeren. Dit is doorgaans twee werkdagen voor de afspraak bij de notaris om te passeren. De eerste maandtermijn wordt een maand na het passeren geïncasseerd.

 • Wat moet ik doen als de incasso is mislukt?

  Het kan gebeuren dat er onvoldoende saldo op uw rekening staat waardoor de incasso mislukt. De Nederlandse zal na 10 werkdagen nogmaals proberen om de maandtermijn te incasseren. Mocht u het bedrag niet kunnen betalen, neem dan contact op met uw adviseur of De Nederlandse.

 • Hoeveel moet ik aflossen als ik een deel van de onderpanden verkoop?

  Als u een gedeelte van de portefeuille wilt verkopen, moet er worden beoordeeld of dit mogelijk is. Er zal een nieuwe taxatie moeten worden uitgevoerd op de overgebleven onderpanden, waarbij de hoogte van de financiering ten opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat van de overblijvende panden niet hoger mag zijn dan op het moment van het afsluiten van de hypotheek. Het zou kunnen dat de hypotheek gewoon blijft lopen; in dat geval hoeft u dus niet naar de notaris. Uiteraard beoordeelt De Nederlandse wel of dat in uw specifieke geval mogelijk is.

   

  De ICR (Interest Coverage Ratio) en de DSCR (Debt Service Coverage Ratio) moeten minimaal gelijk zijn aan het moment van het verstrekken van de hypotheek.

 • Kan ik extra aflossen zonder boete?

  Er kan per kalenderjaar maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij worden afgelost. Besluit u om meer dan 10% per kalenderjaar af te lossen, dan kan het zijn dat De Nederlandse daarvoor een vergoeding in rekening moet brengen. Wilt u weten hoe hoog de vergoeding is bij vervroegde aflossing? Vraag dan een aflosnota op bij Link Asset Services via beheer@de-nederlandse.nl of bel 030 30 70 550.

 • Wanneer kan ik mijn nieuwe rentevoorstel verwachten?

  Drie maanden voor het einde van de eerste rentevastperiode ontvang je een bericht over het naderen van het einde van de eerste rentevastperiode. Hierin wordt aangegeven dat er verlengd kan worden tegen de kwartaalvariabele rente van dat moment. In de maand na het verstrijken van de eerste rentevastperiode ontvang je een opgave met daarin de kwartaalvariabele rente die op dat moment van toepassing is.

Informatie met betrekking tot het Coronavirus

 • Welke stukken kan ik digitaal aanleveren bij het het sluiten van mijn hypotheek bij De Nederlandse?

  Bij De Nederlandse kunt u veel stukken digitaal aanleveren. Uw adviseur zal u begeleiden in het proces.

   

  Bij De Nederlandse zijn er onder andere de volgende digitale mogelijkheden:

  • Het getekend renteaanbod en definitief aanbod mogen getekend worden met een digitale handtekening;
  • Legitimeren mag door middel van een videocall; uw adviseur zal u hierin begeleiden;
  • Huurcontracten mogen digitaal aangeleverd worden.
 • Wat zijn de maatregelen bij De Nederlandse in verband met corona?

  De Nederlandse heeft in de loop van maart het coronaprotocol in werking gesteld. Dit betekent dat medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken. Daarnaast zullen medewerkers op cruciale functies nooit op één plek tegelijk werkzaam zijn.

   

  Vergaderingen met externe partijen zijn uitgesteld of worden via videocalls gedaan. Sales en accountmanagement vindt zoveel als mogelijk telefonisch en via videocalls plaats. Verder nemen wij de hygiënemaatregelen zoals voorgeschreven in acht.

   

  De komende tijd blijven wij de situatie nauwlettend in de gaten houden en zullen wij adviezen en voorschriften vanuit het RIVM en de overheid uiteraard volgen.

 • Is De Nederlandse nog bereikbaar?

  Ja, De Nederlandse is volledig digitaal ingericht en bereikbaar via de gebruikelijke wegen, zowel telefonisch als per e-mail. Zie https://de-nederlandse.nl/contact/

   

  Omdat de medewerkers thuiswerken kan het wel zijn dat er af en toe kinderen, partner of huisdieren op de achtergrond hoorbaar zijn.

 • Ik maak me zorgen over de betaling van mijn lopende hypotheek. Wat kan ik doen?

  De coronacrisis treft vele mensen in Nederland, zowel qua gezondheid als economisch.

  Maakt u zich zorgen over of u uw hypotheek nog kunt betalen, neem dan altijd contact op met De Nederlandse op 030 30 70 550. Hier kunnen de medewerkers van De Nederlandse u te woord staan en samen op zoek gaan naar een passende oplossing voor uw situatie.

 • Ik heb een lopende hypotheekaanvraag bij De Nederlandse, moet ik iets doen?

  Nee, uw lopende aanvraag gaat gewoon door en wordt door ons verder afgehandeld. Als uw persoonlijke situatie is veranderd en dit heeft impact op uw hypotheek dan is het raadzaam om in overleg te treden met uw adviseur. Uw adviseur kan met u meedenken en in overleg met De Nederlandse naar een oplossing zoeken.

 • Kan ik nog een nieuwe hypotheek krijgen bij De Nederlandse?

  Ja, dat kan. De Nederlandse is bereikbaar en blijft hypotheken verstrekken. Wij werken via adviseurs, deze kunt u vinden op https://de-nederlandse.nl/adviseurs/

   

  Uw adviseur zal u begeleiden om te komen tot een hypotheekaanvraag. Veel adviseurs werken nu met afspraken via videocalls, dit is uiteraard toegestaan en u kunt ook op deze wijze nog steeds een hypotheek afsluiten bij De Nederlandse.

 • Mijn hypotheek gaat passeren bij de notaris, moet ik wat doen?

  Het passeren van uw hypotheek bij de notaris kan gewoon doorgaan. Uw notaris zal u hierin begeleiden.

   

  Is uw persoonlijke situatie door de coronacrisis veranderd en bent u onzeker of u het passeren van de hypotheek wel wilt of kunt laten doorgaan, treedt dan in overleg met uw hypotheekadviseur over wat dit betekent in uw situatie.

Klachten

 • Waar kan ik een klacht indienen?

  Bij De Nederlandse vinden we het belangrijk dat de klant tevreden is over onze dienstverlening. Bent u toch niet tevreden en hebt u een klacht over onze dienstverlening, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Mail uw klacht naar info@de-nederlandse.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderpand

 • Welke taxateur mag voor De Nederlandse taxeren?

  Bij De Nederlandse is in alle gevallen een volledig taxatierapport vereist. Dit moet zijn opgemaakt door een door De Nederlandse goedgekeurde taxateur. Het taxatierapport moet een bedrijfsmatig taxatierapport zijn. Tevens moet de taxateur bij RICS, VastgoedPRO, Vastgoedcert of NRVT aangesloten zijn.

   

  De lijst met goedgekeurde taxateurs is hier te downloaden.

 • Hoeveel kan ik maximaal lenen?

  De Nederlandse financiert tijdelijk maximaal 80% van de marktwaarde in verhuurde staat of indien de koopsom bij de aankoop van de woning lager is, 80% van de koopsom. De maximale verstrekking op een onderpand met een deels zakelijke bestemming bedraagt 75%. Per lening geldt een maximum van € 2.000.000,- (bij verstrekking tot 60%). Bij meerdere leningen hanteert De Nederlandse maximum van in totaal € 5.000.000,= per klant.

   

  De Nederlandse verhuurhypotheek wordt annuïtair afgelost, tenzij u maximaal 60% van de marktwaarde in verhuurde staat wilt financieren. In dat geval is ook volledig aflossingsvrij mogelijk.

 • Welke typen onderpanden zijn niet acceptabel?

  De Nederlandse accepteert verhuurde woningen en appartementen in heel Nederland. Hierbij zijn ook kamerverhuur of een woning met deels zakelijke bestemming onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

 • Verstrekt De Nederlandse een verhuurhypotheek als een tweede hypotheek?

  De Nederlandse verstrekt alleen leningen waarbij er een recht van eerste hypotheek wordt gevestigd op de onderpanden. Herfinancieren van de verhuurde onderpanden die al in uw bezit zijn, is mogelijk mits de huidige financiering volledig wordt afgelost.

Wijzigen

 • Hoe geef ik een wijziging door?

  Voor het doorgeven van wijzigingen kan er telefonisch contact met ons worden opgenomen of de wijziging kan per email doorgeven worden via beheer@de-nederlandse.nl. Per wijziging beoordelen we of we dit direct voor je kunnen uitvoeren of dat we hiervoor nog aanvullende documenten en informatie nodig hebben.

 • Hoe geef ik een huurmutatie door?

  Een huurmutatie mag per email aan ons worden doorgeven via pandlijst@de-nederlandse.nl.

  Graag ontvangen wij een kopie van het nieuwe huurcontract en een ingevulde pandlijst.

Hoeveel kan ik lenen?

Vul hier uw huurinkomsten in:

Inkomsten per:

Vul hier de waarde van het onderpand in: