Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Is je vraag nog niet beantwoord? Neem gerust contact met ons op dan helpen we je graag.

Hoeveel kan ik lenen?

Vul hier je huurinkomsten in:

Inkomsten per:

Vul hier de waarde van het onderpand in:

Aanvrager

 • Heeft mijn (box 1) inkomen invloed op de aanvraag van de verhuurhypotheek?

  Inkomen uit een dienstverband heeft geen invloed op het verkrijgen van een financiering bij De Nederlandse. De Nederlandse beoordeelt de betaalbaarheid van je hypotheek onder andere op basis van de huurinkomsten ten opzichte van de rente en aflossing.

 • Met hoeveel kredietnemers kan ik een aanvraag doen?

  Een aanvraag voor een hypotheeklening kan door maximaal vijf aanvragers worden gedaan, die allemaal 100% aansprakelijk zijn voor de lening. De aanvrager van een hypotheek bij De Nederlandse kan een natuurlijk persoon of een zakelijke entiteit zijn.

 • Kan ik de financiering rechtstreeks bij De Nederlandse aanvragen?

  Het is niet toegestaan om je financiering rechtstreeks bij De Nederlandse aan te vragen. Op onze pagina zoek adviseur kun je een adviseur kiezen die je helpt met de aanvraag.

Algemene voorwaarden

 • Waar zijn jullie algemene voorwaarden te downloaden?

  Onze meest recente algemene voorwaarden kun je hier downloaden. Heb je toch nog een vraag? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 030 30 70 550 of per email info@de-nederlandse.nl

Betalen & aflossen

 • Wanneer wordt de maandtermijn afgeschreven?

  De Nederlandse incasseert maandelijks de verschuldigde rente en aflossing.

  De incasso vindt plaats op dezelfde dag van de maand dat wij de gelden overmaken naar de notaris om te passeren. Dit is doorgaans twee werkdagen voor de afspraak bij de notaris om te passeren. De eerste maandtermijn wordt een maand na het opvragen van de gelden geïncasseerd. Als de notaris bijvoorbeeld op 15 oktober het geld bij ons opvraagt omdat de hypotheek 20 oktober passeert, dan is de incasso van de eerste maandtermijn op 15 november.

 • Wat moet ik doen als de incasso is mislukt?

  Het kan gebeuren dat er onvoldoende saldo op je rekening staat waardoor de incasso mislukt. De Nederlandse zal na 10 werkdagen nogmaals proberen om de maandtermijn te incasseren. Mocht je het bedrag niet kunnen betalen, neem dan contact op met je adviseur of met De Nederlandse.

 • Hoeveel moet ik aflossen als ik een deel van de onderpanden verkoop?

  Als je een gedeelte van de portefeuille wilt verkopen, moet er worden beoordeeld of dit mogelijk is. Er zal een nieuwe taxatie moeten worden uitgevoerd op de overgebleven onderpanden, waarbij de hoogte van de financiering ten opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat van de overblijvende panden niet hoger mag zijn dan op het moment van het afsluiten van de hypotheek. Het zou kunnen dat de hypotheek gewoon blijft lopen; in dat geval hoef je dus niet naar de notaris. Uiteraard beoordeelt De Nederlandse wel of dat in jouw specifieke geval mogelijk is.

  Verder moeten de ICR (Interest Coverage Ratio) en de DSCR (Debt Service Coverage Ratio) minimaal gelijk zijn aan het moment van het verstrekken van de hypotheek.

 • Kan ik extra aflossen zonder boete?

  Er kan per kalenderjaar maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij worden afgelost. Besluit je om meer dan 10% per kalenderjaar af te lossen, dan kan het zijn dat De Nederlandse daarvoor een vergoeding in rekening moet brengen. Wil je weten hoe hoog de vergoeding is bij vervroegde aflossing? Vraag dan een aflosnota op bij BCMGlobal via beheer@de-nederlandse.nl of bel 030 30 70 550.

 • Wanneer kan ik mijn nieuwe rentevoorstel verwachten?

  Drie maanden voor het einde van de eerste rentevastperiode ontvang je een bericht over het naderen van het einde van de eerste rentevastperiode. Hierin wordt aangegeven dat er verlengd kan worden tegen de kwartaalvariabele rente van dat moment. In de maand na het verstrijken van de eerste rentevastperiode ontvang je een opgave met daarin de kwartaalvariabele rente die op dat moment van toepassing is.

De Groene Vastgoedhypotheek

 • Hoe vraag ik als adviseur De Groene Vastgoedhypotheek aan?

  In het aanvraagproces bij het samenstellen van de lening vragen wij je om een keuze te maken welke hypotheek gewenst is. Hier kan dan gekozen worden voor De Groene Vastgoedhypotheek. Er is geen apart aanvraagformulier voor De Groene Vastgoedhypotheek.

   

  We hebben twee vormen van De Groene Vastgoedhypotheek één voor woningen met energielabel A of B en één voor woningen met een energielabel C t/m G.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een korting?

  Als de te financieren woning een A- of B-label heeft krijg je direct 0,10% korting op je rente. Heb je een C-, D-, E-, F- of G-label en realiseer je binnen 6 maanden na het passeren van de hypotheek een verbetering in je energielabel dan krijg je zelfs 0,15% korting op je rente. De kortingen gelden per 17 mei 2021.

 • Hoe zie ik dat ik De Groene Vastgoedhypotheek heb?

  Samen met het renteaanbod ontvang je van De Nederlandse een Certificaat Groene Vastgoedhypotheek. Uit het certificaat blijkt dat je De Groene Vastgoedhypotheek van De Nederlandse hebt.

 • Hoe werken de rentekortingen als ik meerdere panden in één aanvraag heb?

  Om in aanmerking te komen voor De Groene Vastgoedhypotheek moeten alle panden binnen één aanvraag binnen dezelfde categorie vallen. Hebben alle panden een A- of B-label dan is op de hele lening 0,10%* korting van toepassing.

   

  Hebben alle panden in de aanvraag een energielabel C of lager en realiseer je voor alle panden een verbetering waardoor er een beter energielabel overlegt kan worden. Dan geldt dat zodra alle verbeterde energie labels zijn overlegt bij De Nederlandse, je 0,15%* korting krijgt op je rente.

   

  Om in aanmerking te komen voor De Groene Vastgoedhypotheek is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een woning met energielabel A te combineren met een woning met energielabel D in één aanvraag.

  *De kortingen gelden per 17 mei 2021.

 • Hoe snel dient de verbetering in energielabel gerealiseerd te zijn?

  Het nieuwe energielabel dient binnen 6 maanden na passeren aan ons overlegd te worden. Het is ook mogelijk om een financiering in combinatie met een bouwdepot aan te vragen voor de verbeteringen.

 • Ik heb al een hypotheek bij De Nederlandse, kom ik in aanmerking voor een korting?

  De Groene Vastgoedhypotheek van De Nederlandse is 14 januari 2021 geïntroduceerd, aanvragen voor deze datum komen helaas niet in aanmerking voor deze korting.

 • Waar vind ik meer informatie over het energielabel?

  Op deze en deze site vind je informatie van de overheid over het energielabel en de wijze waarop dit aangevraagd wordt. Daarnaast kun je de taxateur om informatie hierover vragen.

 • Hoe vraag ik een nieuw energielabel aan nadat mijn woning verbeterd is?

  Op deze en deze site vind je informatie van de overheid over het energielabel en de wijze waarop dit aangevraagd wordt. Daarnaast kun je de taxateur om informatie hierover vragen.

 • Op welke manier kan ik aantonen dat mijn energielabel verbeterd is?

  Op deze website vindt je alle informatie over de wijze waarop een nieuw energielabel aangevraagd kan worden en hier vindt je een overzicht van energieadviseurs. Het definitieve energielabel kan gemaild worden naar info@de-nederlandse.nl. Als alles akkoord is, ontvang je van ons een bevestiging dat de rentekorting verwerkt zal worden.

Klachten

 • Waar kan ik een klacht indienen?

  Bij De Nederlandse vinden we het belangrijk dat de klant tevreden is over onze dienstverlening. Ben je toch niet tevreden en heb je een klacht over onze dienstverlening, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Mail je klacht naar klacht@de-nederlandse.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Onderpand

 • Welke plaatsen liggen in het aardbevingsgebied?

  De Nederlandse sluit onderpanden in het aardbevingsgebied uit.

  Hieronder vallen de volgende plaatsen:
  – Appingedam
  – Froombosch
  – Garmerwolde
  – Garrelsweer
  – Garsthuizen
  – Hellum
  – Kolham
  – Loppersum
  – Meedhuizen
  – Scharmer
  – Schildwolde
  – Slochteren
  – Uithuizen
  – Westerwijtwerd
  – Wirdum
  – Zandeweer
  – ’t Zandt
  – Zeerijp
  – Zuidlaren
  – Zuidwolde

  De Nederlandse behoudt zich altijd het recht voor om ook een zaak in een andere plaats niet te doen als deze in aardbevingsgebied blijkt te liggen

 • Welke taxateur mag voor De Nederlandse taxeren?

  Een taxatierapport moet zijn opgemaakt door een door De Nederlandse goedgekeurde taxateur. De lijst met goedgekeurde taxateur is hier te downloaden. Het taxatierapport moet een bedrijfsmatig taxatierapport zijn en volledig voldoen aan onze taxatierichtlijnen.

 • Hoeveel kan ik maximaal lenen?

  De Nederlandse financiert maximaal 85% van de marktwaarde in verhuurde staat, dit geldt ook voor een onderpand met een deels zakelijke bestemming. Is de koopsom lager, dan wordt deze gehanteerd als marktwaarde. Hiervoor is het bij De Nederlandse wel mogelijk een uitzondering te vragen, dit wordt per aanvraag beoordeeld.

  Per lening geldt een maximum van € 4.000.000,- (bij een verstrekking tot 70% LTV). Bij meerdere leningen hanteert De Nederlandse maximum van in totaal € 7.500.000,= per klant.

  Bij een lening tot 80% van de marktwaarde in verhuurde staat is het mogelijk om deze volledig aflossingsvrij te financieren. Is de lening meer dan 80% van de marktwaarde, dan mag je tot 30% van de totale lening aflossingsvrij financieren. Het restant moet annuïtair worden afgelost over een maximale duur van 35 jaar.

 • Welke typen onderpanden zijn acceptabel?

  De Nederlandse accepteert verhuurde woningen en appartementen in heel Nederland. Hierbij zijn ook kamerverhuur of een woning met deels zakelijke bestemming onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Je adviseur kan je hier meer over vertellen.

 • Verstrekt De Nederlandse een verhuurhypotheek als een tweede hypotheek?

  De Nederlandse verstrekt alleen leningen waarbij er een recht van eerste hypotheek wordt gevestigd op de onderpanden. Herfinancieren van de verhuurde onderpanden die al in je bezit zijn, is mogelijk mits de huidige financiering volledig wordt afgelost.

Wijzigen

 • Hoe geef ik een wijziging door?

  Voor het doorgeven van wijzigingen van je lopende lening kan er telefonisch contact met beheer worden opgenomen of de wijziging kan per email doorgeven worden. Beheer is bereikbaar op het telefoonnummer 088 422 9142 of per mail via beheer@de-nederlandse.nl. Per wijziging beoordelen ze of we dit direct voor je kunnen uitvoeren of dat we hiervoor nog aanvullende documenten en informatie nodig hebben.

 • Zijn er kosten verbonden aan het wijzigen van mijn lening?

  Voor een aantal wijzigingen geldt dat er kosten aan verbonden zitten. Hieronder een overzicht van de soorten wijzigingen en welke kosten hieraan verbonden zijn:

   

  Wijziging zekerheden (object)

  Royement: € 250,- per contract

  Deelroyement: € 250,- per contract

  Splitsingsakte: € 250,- per object/zekerheid

   

  Wijziging zekerheden (subject)

  Wijziging rechtsvorm: € 250,- per contract

  Wijziging kredietnemer, hoofdelijk ontslag of toevoegen schuldenaar: € 250,- per contract

  Wijziging UBO/borgsteller: € 250,- per contract

   

  Wijziging zekerheden (financiering)

  Wijziging aflossingswijze: geen kosten

  Wijzing incassorekening: geen kosten

   

  De kosten worden geïncasseerd van de incassorekening of in rekening gebracht via de notaris.

  De genoemde bedragen in dit overzicht zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het tarief.

 • Hoe geef ik een huurmutatie door?

  Een huurmutatie mag per email aan ons worden doorgeven via pandlijst@de-nederlandse.nl.

  Graag ontvangen wij een kopie van het nieuwe huurcontract en een ingevulde pandlijst.

Hoeveel kan ik lenen?

Vul hier je huurinkomsten in:

Inkomsten per:

Vul hier de waarde van het onderpand in: